Constructieberekeningen


Naast alle tekeningen zijn er ook verschillende berekeningen noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is de berekening van de constructie. In deze constructieberekeningen worden alle constructieve onderdelen berekend op sterkte, doorbuiging, vervorming, et cetera, hierbij wordt alles getoetst aan de wettelijk voorgeschreven normen.

Gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte (GO) is de bruikbare vloeroppervlakte, geschikt voor het beoogde gebruik. Dit is in principe het totale vloeroppervlak tussen de omsluitende wanden min vaste obstakels van enige omvang.

Constructieberekeningen voor milieuprestaties

Sinds 1 januari 2013 is een milieuprestatieberekening verplicht bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning van een nieuwbouwwoning of een kantoorgebouw groter dan 100m². Er is op dit moment nog geen prestatie-eis in het bouwbesluit vastgesteld. Gemeentes kunnen nu enkel toetsen of deze berekening is bijgevoegd binnen de constructieberekeningen.

Verblijfsgebied

Een verblijfsgebied (VG) bestaat uit één of meer verblijfsruimten of andere aparte ruimten die met elkaar in verbinding staan en op dezelfde verdieping zijn gelegen. Uitgezonderd de toiletruimte, badruimte, technische ruimte en verkeersruimte. De oppervlakte van de niet-dragende scheidingswanden wordt dan hierbij in de berekeningen meegerekend.

Waarom Moesbergen?

  • Creatief en efficiënt
  • Praktisch en ervaren (sinds 1987)
  • Vrijblijvende offertes en kennismaking
  • Kwaliteit en duurzaamheid
  • Duidelijke afspraken