Onderzoeken


In sommige gevallen zijn er meer onderzoeken nodig om een vergunning te krijgen om te kunnen bouwen. Te denken valt aan;

 • bodemonderzoek (vervuiling)
 • sonderingen (lengte van de palen)
 • akoestisch onderzoek (geluid)
 • archeologisch onderzoek (sporen van vroeger)
 • asbestinventarisatie (asbestvervuiling)
 • vuurlast-/compartimentsberekening (brandveiligheid)
 • Ruimtelijke Onderbouwing (bestemmingsplanwijziging)
 • Rc-waarde berekening (isolatiewaarden)
 • etc.

Al dit soort onderzoeken kunnen wij voor u coördineren om één aanspreek punt te houden t.b.v. uw vergunningsaanvraag.

Waarom Moesbergen?

 • Creatief en efficiënt
 • Praktisch en ervaren (sinds 1987)
 • Vrijblijvende offertes en kennismaking
 • Kwaliteit en duurzaamheid
 • Duidelijke afspraken