Bestektekeningen


Als het ontwerp is goedgekeurd door de welstandscommissie kan de omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) worden aangevraagd. De ontwerptekening wordt dan verder uitgewerkt met belangrijke informatie om het project aan het bouwbesluit* te laten voldoen en waarop tevens alle belangrijke gegevens staan vermeld die een aannemer nodig heeft om het project te realiseren.

Waarom Moesbergen?

  • Creatief en efficiënt
  • Praktisch en ervaren (sinds 1987)
  • Vrijblijvende offertes en kennismaking
  • Kwaliteit en duurzaamheid
  • Duidelijke afspraken

* Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit wordt als zeer complex ervaren door de grote hoeveelheid bouwregels en de relatie tussen deze regels. De juridische schrijfwijze maakt het lezen ervan soms lastig.

Benieuwd wat wij voor u kunnen (be)tekenen?

Vrijblijvend afspreken