Constructieberekeningen


Naast alle tekeningen zijn er ook verschillende berekeningen nodig bijvoorbeeld van de constructie. In deze constructieberekeningen worden alle constructieve onderdelen berekent op sterkte, doorbuiging, vervorming etc. volgens de wettelijk voorgeschreven normen.

Gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte (GO), is de bruikbare vloeroppervlakte, geschikt voor het beoogde gebruik. Dit is in principe het totale vloeroppervlak tussen de omsluitende wanden min vaste obstakels van enige omvang.

Verblijfsgebied

Een verblijfsgebied (VG) bestaat uit één of meer verblijfsruimten of andere aparte ruimten die met elkaar in verbinding staan en op dezelfde verdieping zijn gelegen. Uitgezonderd de toiletruimte, badruimte, technische ruimte en verkeersruimte. De oppervlakte van de niet-dragende scheidingswanden wordt hierbij meegerekend.

Milieuprestatieberekening

Sinds 1 januari 2013 moet bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning van een nieuwbouwwoning en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100m² officieel een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Er bestaat hiervoor echter nog geen prestatie-eis in het bouwbesluit. Gemeentes kunnen dus alleen toetsen of de berekening is toegevoegd.

 

Waarom Moesbergen?

  • Creatief en efficiënt
  • Praktisch en ervaren (sinds 1987)
  • Vrijblijvende offertes en kennismaking
  • Kwaliteit en duurzaamheid
  • Duidelijke afspraken

Verblijfsruimte

Ruimte voor het verblijven van mensen, of wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden. Een gebouw moet altijd tenminste één verblijfsruimte hebben waarin die kenmerkende activiteiten plaatsvinden. Een verblijfsruimte hoeft niet omsloten te zijn door een scheidingsconstructie en ligt altijd in een verblijfsgebied. voorbeelden; woonkamer, keuken, slaapkamer, hobbyruimte, etc. Aan verblijfsruimtes worden eisen gesteld in het Bouwbesluit als; luchtverversing, daglichttoetreding, etc.

Ventilatie

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan ventilatie van verschillende ruimten. Het gaat om verblijfsruimtes en sanitaire ruimtes. De eis wordt opgelegd om een gezond binnenklimaat te creëren. Door middel van een ventilatieberekening of ventilatiebalans wordt aangetoond of het bouwwerk voldoet aan de ventilatie eisen die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd.

Spuicapaciteit

Het principe van de spuivoorziening is dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open gezet kunnen worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat.

Daglichtberekening

Naast verse lucht is ook daglicht essentieel voor een gezond binnenklimaat in een bouwwerk. Daarom  zijn er in het Bouwbesluit ook eisen gesteld aan de daglichttoetreding van verblijfsgebieden en verblijfsruimten. Om te bepalen of een ruimte voldoende daglicht heeft, moet de equivalente daglichtoppervlakte worden berekend.

Energie Prestatieberekeningen

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft, en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120. In Nederland geldt voor woningbouw sinds 2006 een eis van 0,8. De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit, en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. Vanaf 2011 geldt de norm van 0,6 voor woningen. Vanaf 2015 is de EPC-norm voor woningen veranderd naar 0,4. De overheid streeft ernaar om in 2020 woningen energie neutraal te laten zijn.

Benieuwd wat wij voor u kunnen (be)tekenen?

Vrijblijvend afspreken