Ontwerptekeningen


Op basis van het Programma van eisen maken we een eerste schetsplan (ook wel Voorlopig Ontwerp VO). Dit bespreken we uitvoerig en passen het desgewenst aan tot het volledig aan uw wensen voldoet. We praten dan over een Definitief Ontwerp (DO). Dit DO kunnen we vervolgens bij de gemeente indienen voor ‘vooroverleg’. De gemeente toets het plan dan aan het bestemmingsplan en legt het vervolgens voor aan de welstandscommissie*.

Waarom Moesbergen?

  • Creatief en efficiënt
  • Praktisch en ervaren (sinds 1987)
  • Vrijblijvende offertes en kennismaking
  • Kwaliteit en duurzaamheid
  • Duidelijke afspraken