Ontwerptekeningen


Op basis van het Programma van eisen maken we een eerste schetsplan (ook wel Voorlopig Ontwerp VO). Dit bespreken we uitvoerig en passen het desgewenst aan tot het volledig aan uw wensen voldoet. We praten dan over een Definitief Ontwerp (DO). Dit DO kunnen we vervolgens bij de gemeente indienen voor ‘vooroverleg’. De gemeente toets het plan dan aan het bestemmingsplan en legt het vervolgens voor aan de welstandscommissie*.

Waarom Moesbergen?

  • Creatief en efficiënt
  • Praktisch en ervaren (sinds 1987)
  • Vrijblijvende offertes en kennismaking
  • Kwaliteit en duurzaamheid
  • Duidelijke afspraken

* De welstandscommissie (vroeger ook schoonheidscommissie) is in Nederland een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarvoor een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand zoals in de Woningwet bepaald. Het is de commissie waarmee indiener van de aanvraag te maken krijgt als deze wil bouwen, aan- of verbouwen. De commissie voert namens de gemeente de welstandszorg uit.

Benieuwd wat wij voor u kunnen (be)tekenen?

Vrijblijvend afspreken